تجربه مرگ

برنامه 14 فوریه 2021

موضوع برنامه: تجربه مرگ

اجرا: امیرحسین

مهمانان برنامه: سالار، پزشک خانواده و احسان، پزشک و رزیدنت روانپزشکی

https://t.me/gahshenood

0 دوست داشتمش