ویژه برنامه شب یلدا

برنامه 20 دسامبر 2020

موضوع برنامه: شب یلدا

اجرا: علی

مهمانان برنامه: سلامت، سحر، پیمان، سجاد، امیرحسین

داستان کوتاه با اجرای خانم سلامت
غزل هایی از حافظ و سعدی و مسعود سعد سلمان با صدای پیمان و سحر
خاطراتی از شب یلدا با صدای امیرحسین و سجاد
موسیقی های متنوع

https://t.me/gahshenood

0 دوست داشتمش