سینما قاصدک – قسمت 4

برنامه 15 نوامبر 2020

موضوع برنامه: سینما قاصدک – قسمت 4

اجرا: علی

🎬 بخش اول: عباس کیارستمی
🎬 بخش دوم: هدیه تهرانی
🎬 بخش سوم: پل چوبی

0 دوست داشتمش