آشنایی با گروه فرهنگی آفتاب

برنامه 8 نوامبر 2020

موضوع برنامه: آشنایی با گروه فرهنگی آفتاب

اجرا: علی

مهمان برنامه: دکتر حسن مسعود

توی این مصاحبه در مورد انگیزه و هدف تاسیس گروه فرهنگی آفتاب و همین طور فعالیت هایی که در طول یک سال اخیر داشتند، صحبت کردیم.


کانال تلگرام گروه آفتاب: https://t.me/Aftab_Philosophy

کانال تلگرام گاهشنود قاصدک: https://t.me/gahshenood

0 دوست داشتمش