هویت مجازی – قسمت 2

برنامه 27 سپتامبر 2020

موضوع برنامه: هویت مجازی – قسمت دوم

مهمان برنامه: داود

اجرا: امیرحسین

در قسمت دوم برنامه هویت مجازی، میزبان داود هستیم و در مورد اینکه شبکه های اجتماعی و شرکتهای اینترنتی جهان چه اطلاعاتی از ما دارند و رویکرد ما نسبت به این موضوع صحبت می کنیم.

0 دوست داشتمش