هویت مجازی – قسمت 1

برنامه 6 سپتامبر 2020

موضوع برنامه: هویت مجازی – قسمت 1

مهمان برنامه: احسان

اجرا: امیرحسین

در قسمت اول برنامه هویت مجازی، در رابطه با مفهوم هویت آدمها در فضای مجازی و مسائل روان شناسی مربوط به اون با احسان عزیز مصاحبه کردیم

0 دوست داشتمش