سینما قاصدک – قسمت 1

برنامه 23 آگوست 2020

موضوع برنامه: سینما قاصدک – قسمت 1

اجرا: علی

سینما قاصدک، برنامه جدید رادیو گاهشنود قاصدک هست که شامل سه بخشه: بخش اول با یکی از کارگردانهای مطرح سینما آشنا میشیم، بخش دوم معرفی یه بازیگر و بخش سوم نقد یک فیلم هست. توی این قسمت با بهمن فرمان آرا و نگار جواهریان آشنا می شیم و به نقد فیلم در دنیای تو ساعت چند است صفی یزدانیان می پردازیم.

1 دوست داشتمش