کافه آجری قسمت 6

کافه آجری قسمت 6

با اجرای سجاد، امیرپارسا و ثمین

در این قسمت برنامه، علاوه بر موزیک زیرنویس، قسمت اول “کافه گرد های مهاجر”، با اجرای دلنشین امیرپارسا و ثمین را با هم میشنویم

0 دوست داشتمش