کافه آجری – قسمت 3

برنامه 14 جون 2020

موضوع برنامه: کافه آجری – قسمت 3

اجرا: سعیده و سجاد

قسمت سوم کافه آجری با اجرای سعیده و سجاد! در بخش اول موزیک زیرنویس با اجرای سجاد پخش خواد شد. سپس در قسمت «لحظه ای با شما» همراه با یکی از مخاطبین برنامه خواهیم شد و در بخش بعدی برنامه، سعیده کتاب معجزه ی گفت و گو رو می خونه. همراه باشید!

0 دوست داشتمش