ما و ویروس کرونا

برنامه 3 می 2020

موضوع برنامه: ما و ویروس کرونا

اجرا: امیرحسین

مهمانان برنامه: سالار- پزشک خانواده و احسان – پزشک و رزیدنت روانپزشکی

در این برنامه، ویروس کرونا و تاثیرات اون بر وضعیت اجتماعی دنیا و همچنین اثرات مخربی که می تونه بر روح و روان ما داشته باشه رو بررسی می کنیم با حضور سالار از تورنتو و احسان از ادمونتون.

0 دوست داشتمش