نوروز ناگزیر

برنامه 22 مارس 2020

موضوع برنامه: نوروز ناگزیر

اجرا: عسل

ویژه برنامه ای به مناسبت نوروز سال 1399 که به همت انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا تهیه شده. این برنامه جایگزین مراسم همین انجمن بود که به علت شیوع ویروس کرونا، لغو شد.

0 دوست داشتمش