هر آنچه که می بایست از کارتهای اعتباری بدانیم

برنامه 8 مارس 2020

موضوع برنامه: هر آنچه می بایست از کارتهای اعتباری بدانیم

اجرا: امیرحسین

مهمان برنامه: محسن دارایی خواه

در این برنامه میزبان محسن دارایی خواه عزیز، مشاور مالی بودیم و در مورد اطلاعاتی که لازم هست هر فرد درباره کارتهای اعتباری داشته باشد، صحبت کردیم. شنیدن این برنامه مخصوصا برای تازه واردان به کانادا، بسیار توصیه می شود!

0 دوست داشتمش