یادبود خوبان از دست رفته

برنامه 23 فوریه 2020

موضوع برنامه: یادبود خوبان از دست رفته

اجرا: پرنیان

مهمانان برنامه: عسل، نرگس و مریم

با نهایت تاسف و تاثر، در تاریخ 8 ژانویه 2020، تعدادی از هموطنان مون رو در کانادا در اثر سانحه هوایی سقوط هواپیمای اوکراین، از دست دادیم. جهت گرامی داشت یاد و خاطره ی آن عزیزان، سه مراسم یادبود در شهر ادمونتون کانادا برگزار شد. در این برنامه از عسل، نرگس و مریم عزیز که از داوطلبان برگزاری سه مراسم بودند، خواهش کردیم به .ما بپیوندند و در رابطه با سه مراسم یادبود برگزار شده توضیحاتی بدهند

0 دوست داشتمش