فکر می کنید یک میلیون دلار چقدر از بازنشستگی شما رو پوشش می ده؟

برنامه 26 ژانویه 2020

موضوع برنامه: فکر می کنید یک میلیون دلار چقدر بازنشستگی شما رو پوشش می ده؟

اجرا: پرنیان

مهمان برنامه: محسن

در این برنامه میزبان محسن عزیز بودیم. محسن درباره چگونه پس انداز کردن و سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی و چالش های بازنشستگی در کانادا صحبت کرد. شنیدن این برنامه شدیدا توصیه می شود!

0 دوست داشتمش