هوشنگ ابتهاج (سایه)

برنامه زنده 3 نوامبر 2019

موضوع برنامه : زندگی نامه و گزیده اشعار هوشنگ ابتهاج (سایه)

اجرا: علی و مرتضی

در این برنامه، مروری کوتاه بر زندگی نامه ی شاعر معاصر صاحب سبک کشور، هوشنگ ابتهاج داریم و تعدادی از اشعار او را می خوانیم

0 دوست داشتمش