دهم دسامبر 2017،یکشنبه شب با قاصدک

برنامه زنده 10 دسامبر 2017

موضوع برنامه : یکشنبه شب با قاصدک

اجرا: امیرحسین

کارگردان فنی : مرتضی

مهمان برنامه : مرجان

موزیک های پخش شده :

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

1 دوست داشتمش