پانزدهم اکتبر 2017، مهاجرت ، راه بی پایان

برنامه زنده 15 اکتبر 2017

موضوع برنامه : مهاحرت ، راه بی پایان

اجرا: امیر حسین و مرتضی

مهمان برنامه: پیام

پیام تجربه بی نظیری در مهاجرت به اروپا و همینطور مهاجرت به کانادا رو داشت و ما ازش دعوت کردیم تا برامون از تفاوتهای این دو نوع مهاجرت تعریف کنه.

موزیک های پخش شده :

 

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

0 دوست داشتمش