سوم سپتامبر 2017،از تجربه؛ خوراک به افق باختر

برنامه زنده 3 سپتامبر 2017

موضوع برنامه : از تجربه؛ خوراک به افق باختر

اجرا: احسان

مسوول فنی: محمد

مهمان برنامه: دکتر احمد ثابت قدم

موزیک های پخش شده :

والتز چمن: ایندو

شوق دیدار: هنگامه برچی

رفت و گذشت: نیاز نواب

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

0 دوست داشتمش