دوازدهم مارچ 2017، ما چقدر مسئولیم؟ (ویژه برنامه روز جهانی زن)

برنامه زنده 12 مارچ 2017

موضوع برنامه:ما چقدر مسئولیم؟ گپ و گفتی در باب برابری جنسیتی

اجرا: امیرحسین و نرگس

مهمان برنامه : حکیمه

موسیقی پخش شده:

گروه خاک – عاشق شو

رضا یزدانی – رفت که رفت

راک در تهران

د ویز – خواب بازی

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

0 دوست داشتمش