هجدهم سپتامبر 2016، ذهن آگاهی

برنامه زنده 18 سپتامبر 2016

موضوع برنامه: ذهن آگاهی

اجرا: احسان و پگاه

موسیقی پخش شده:

صفر: داریوش اقبالی

پاییز: حجت افشارزاده

پاییز: تارا تیبا

بارون پاییزی: سیروان خسروی

2016-17-9-12-08-55

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

0 دوست داشتمش