گزارش تصویری انتخابات انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون، 2015

election2015در عصر روز یکشنبه 18 اکتبر 2015 انتخابات انحمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون IHSE  در محل ساختمان مرکزی کتابخانه ادمونتون برگراز و 6 نفر عضو هیئت مدیره این انجمن برای مدت یکسال با رای اعضای حاضر در سالن انتخاب شدند. منتخبین این دوره هیئت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون به شرح زیر است :

آرش سر افرازی

آناهید شاهمرادی

پیمان پاکسرشت

پیمان پارسیان

شانتیا اسکندری

علیرضا منیبی

لازم بذکر است یکی از اعضای هئیت مدیره دوره قبل طبق اساسنامه میبایست در هیئت مدیره جدید نیز حضور داشته باشد که به انتخاب هیئت مدیره قبل آقای  سیاوش صمدی به این جمع اضافه شد.

4 دوست داشتمش