بیست و یکم ژوئن 2015، شکست و راههای کنار آمدن با آن

برنامه زنده 21 ژوئن 2015

موضوع برنامه: شکست و راههای کنار آمدن با آن

اجرا: احسان و پگاه

مهمان برنامه: عباد

موسیقی پخش شده:

مرگ قو: حبیب

ردپا: حسین و صادق

 
Capture

پخش شده از استودیو سی جی اس آر دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا

2 دوست داشتمش