بیست و نهم مارس 2015، سال نو و بهار

radio_cover2

برنامه زنده ۲۹ مارس ۲۰۱۵

موضوع برنامه: سال نو و بهار

اجرا: مسلم و افرا

موسیقی پخش شده:

۱) والس چمن (گروه ایندو)

۲) میکس نوروزی (مسلم رسولی)

۳) بهار آمد (بیژن خاوری)

۴) نوروز(گلچهره صدیقوا)

۵) هله نوروز (وحید قاسمی و هنگامه)

۶) نغمه نوروزی (بنان)

۷) سرنای نوروز (گروه رستاک)

۸) نوروز بایرامیز مبارک السون

۹) مثل باران بهار (نیلوفر)

 

 

5 دوست داشتمش