مرز – شعر و صدای گلاره سادات اخوی


marzz

مرز

شعر و صدای گلاره سادات اخوی

تنظیم : سیروس

موزیک : جواد معروفی

 

11

گلاره سادات اخوی شاعر و نویسنده ایست که در آلمان زندگی می کند و مجموعه اشعاری به نام می مانم در سال 1388 در ایران به چاپ رسانده است . اخیرا اقدام به چاپ  مجموعه ی جدید اشعارخود  به نام اسماعیل به خانه باز می گردیم در آلمان و ایران نموده است .
از گزیده ی اشعار او می خوانیم :
سفیدی سیاه
 
ناب ترین واژه ی گفتنی چیست؟
نگاه
نگاه کن سفیدی سیاه را
در چشمان من.
22 دوست داشتمش