گزارش تصویری بازارچه نوروزی ادمونتون – پانزدهم مارس 2015

انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون با همراهی علاقه مندان و صاحبان ایرانی مشاغل در ادمونتون بازارچه نوروزی امسال رو برگزار کردند که با استقبال خیلی خوب ایرانیان مقیم ادمونتون مواجه شد

 

 

0001 0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

poster_noruz

3 دوست داشتمش