هجدهم ژانویه 2015، فحش

برنامه زنده 18 ژانویه 2015

موضوع برنامه: فحش

اجرا: احسان و پگاه

میهمان برنامه: سالار و علیرضا

موسیقی پخش شده:

نگارا: سالار عقیلی

فحش: شاهین نجفی

بزرگراه گم شده: کامران جم

دریچه: چارتار

3 دوست داشتمش