چهارم ژانویه 2015، تعادل و مرزها

برنامه زنده 4 ژانویه 2015

موضوع برنامه: تعادل و مرزها

اجرا: احسان و پگاه

میهمان برنامه: سالار

موسیقی پخش شده:

آرایش غلیظ: همایون شجریان

آهنگ شهراب شبپره در دستگاه همایون:  ول شدگان

آهنگ قدیمی: رضا یزدانی

 

 

6 دوست داشتمش