داستان گیله مرد، قسمت سوم

داستان گیله مرد

نوشته بزرگ علوی

اجرا : پرواز

ویرایش و آماده سازی : پرواز

بزرگ علوی جزو معدود نویسنده های ایرانی است که دارای سبک خاص خود در نگارش میباشد . قلم روان و ساختار روایی و شخصیت پردازی های محکم در بستر سایه های تاریک تاریخ کشورمان موجب شده که خوانندگان همواره کتابهای این نویسنده را جذاب بدانند .

داستان گیله مرد بطور خاص از علاقه بزرگ علوی به روان شخصیتهای خلق شده حکایت دارد . داستان ریتمی مطلوب و با کشش دارد و با صدا و تدوین دوست عزیزمان پرواز این داستان شنیدنی تر شده که تقدیم شما میگردد .

gilemard_2

7 دوست داشتمش