صدای بیشه ها – شعر و صدای گلاره سادات اخوی

صدای بیشه ها – شعر و صدای گلاره سادات اخوی

تنظیم : امیر حسین

موسیقی متن : کارن همایونفر

gelareh

 

 

 

 

گلاره سادات اخوی متولد سال 1350 در تهران است و گرچه خانواده پدری نسل اندر نسل تحصیل کرده حقوق بودند اما علاقه به ادبیات و موسیقی اصیل ایرانی در خاتواده ریشه ای قدیمی داشته است.

گلاره گرچه خود دانش آموحته رشته مامایی میباشد ولی اون نیز علاقه عمیقش به ادبیات فارسی را مدیون خانواده و پدرش میداند . او در حال حاضر به همراه دو فرزندش در آلمان سکونت دارد و با کانون فرهنگی دهخدای برلین بصورت مستمر همکاری دارد.

اولین کتاب شعر این شاعر پنج سال پیس در تهران با عنوان “میمانم” چاپ شد و به تازگی اقدام به چاپ جدید ترین کتابش ” اسماعیل به خانه باز می گردیم” در ایران و آلمان نموده است . از گزیده اشعار او میخوانیم :

من و تو با زنگ قناری به خواب می رویم

و با صدای طربناک عشق

به دنیا باز می گردیم

من در جستجوی حقیقت راه

چه معصوم وار

واژه ها را هرز می کنم

و تو در بوییدن قلبهای بی حفاظ

مردانه وار شقاوت را رام می کنی !

من , برای تکرار نوازش خار

از پشت میله ها تلاش می کنم

و تو در تداوم جاودانگی سراب

تبسم ها را به دار حلق آویز می کنی !

من و تو

در بازدید بی گناهی اشک

نقابها را به صورت می فشاریم

و بی خبر از رسوایی کوچ ,

سفر را یاد می کنیم

من

در انتهای راه

تکیه بر باد و غضب

امیدها را نیست می کنم

و تو انگشتها را ناجوانمردانه

به سمت هر نام نشانه می گیری

و ما باز در امید فردای آبستن

با رنگ قناری به خواب می رویم

و همراه باد

زمزمه سر می دهیم

که زندگی

شعریست فریبا….

sedayebisheha

30 دوست داشتمش