نوزدهم اکتبر 2014، گپ و گفتی با اعضای انجمن اندیشه دانشگاه آلبرتا

برنامه زنده 19 اکتبر 2014

موضوع برنامه:

گپ و گفتی با اعضای انجمن اندیشه دانشگاه آلبرتا  / نقد و بررسی فیلم سینمایی «امروز» ساخته رضا میر کریمی

اجرا: الهام

میهمان برنامه: کارا – صبرا – محمدرضا

موسیقی پخش شده:

– آوازه خوان ، فریدون فرخزاد

– مثلث ، گروه پالت

– راز دل، علیرضا قربانی

– Nah Neh Nah by Vaya Con Dios

– Jockey Full of Bourbon by Tom Waits

 

0 دوست داشتمش