چهاردهم سپتامبر 2014، گذشته های نگذشته

برنامه زنده 14 سپتامبر 2014

موضوع برنامه: گذشته های نگذشته

اجرا: احسان و پگاه

میهمان برنامه: سالار

موسیقی پخش شده:

جان عاشق: گروه ماه بانو

پاییز: تارا تیبا

شاه من ماه من: تارا تیبا

آسمان: مینو جوان

 

7 دوست داشتمش