بیست و هفتم ژوئیه 2014، کتاب و کتابخوانی

برنامه زنده 27 ژوئیه 2014

موضوع برنامه: کتاب و کتابخوانی

در این برنامه به نگرشهای مختلف به مسئله کتابخوانی به ویژه در میان ایرانیان پرداختیم و کوشیدیم ابعاد مختلف این موضوع را مورد بحث قرار دهیم.

اجرا: محمد و رضوان

گروه اشتراک کتاب ادمونتون
 
مجله مطالعات خواندن

موسیقی پخش شده:

علیرضا قربانی – در کوی عشق

سیاوش قمیشی – تصور کن

همایون شجریان – آب، نان، آواز

شجریان – شاملو – رباعیات خیام

شجریان – با من صنما

شهرام ناظری – با لولیان

Bookworm-b

 

3 دوست داشتمش

1 Response

  1. رضوان says:

    بردباری هدیه دیگر کتاب به کودکان:
    http://pendar.net/story/Harry-Poter-Book-Reading