سوم اوت 2014، سفیر یا مسافر

برنامه زنده 3 اوت 2014

موضوع برنامه: سفیر یا مساقر ( نمایش فرهنگ ایرانی در خارج از کشور )

اجرا: احسان و پگاه

مهمان برنامه: سالار و آنیتا

موسیقی پخش شده:

نازنین مریم: زنده یاد محمد نوری

رقص مردونه: گروه عجم

آه از عشق: علی عظیمی

ایران: کاوه آفاق

4 دوست داشتمش