بیست و نهم ژوئن 2014، از سفر به ایران

برنامه زنده 29 ژوئن 2014

موضوع برنامه: ازسفر به ایران

اجرا: احسان و پگاه

مهمان برنامه: سالار و آنیتا

موسیقی پخش شده:

خداحافظ: فرزانه ضامن

King Raam feat.Eendo :the last waltz

Ibiza Piano Bar

 

Capture

4 دوست داشتمش