پانزدهم ژوئن 2014، همگام با جام جهانی

برنامه زنده 15 ژوئن 2014

اجرا : الهام

موضوع برنامه : همگام با جام جهانی (تحلیل بازی های جام جهانی )

میهمان برنامه : علیرضا – سالار

موسیقی پخش شده :

– ترانه ای آبادانی به مناسبت جام جهانی

–  Country Roadster by Mike Frajria & Konrad Plaickner

0 دوست داشتمش