اول ژوئن 2014، انسان و زیبایی

برنامه زنده 1 ژوئن 2014، انسان و زیبایی

اجرا: احسان و پگاه

مهمان برنامه:‌ کیوان

موسیقی های پخش شده:

یه چیزی بده به من: گروه بی-بند

پرسین جاز: قرزاد میلانی

جان عاشقی: علیرضا قربانی

3 دوست داشتمش