اسپانیا ، تاریخی فراموش شده (قسمت چهارم )

مجموعه تاریخ فراموش شده سفرنامه ای است به اسپانیا که توسط نکیسا آماده شده. قسمت چهارم این مجموعه که اختصاص داره به شهر سگوویا رو می تونید اینجا بشنوید.

سایر سفرنامه های نکیسا رو می تونین در http://nakisa-nooraee.com/travel.html بخونید

تهیه و ضبط: نکیسا

ویرایش : محمد

موسیقی :
Julio Iglesias – Espera Un Poco

1

عکس هوایی از شهر سگوییا

2

آبرسان

3

آبرسان

4

آبرسان

5

6

کلیسا جامع

7

الکزر

Hall-Segovia

تالار شهریاران در الکزر

Spain

9 دوست داشتمش