نهم مارس 2014، گفتگو با اعضای انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا

برنامه زنده نهم مارس 2014

اجرا : الهام

موضوع برنامه : گفتگو با اعضای انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا

میهمان برنامه : رضا و شهرام

موسیقی پخش شده :

– بیایید از نامجو

– Just a Friend of Mine by Vaya Con Dios

 

2 دوست داشتمش