دوم مارس 2014، روز جهانی زن

برنامه زنده دوم مارس 2014

اجرا : نرگس و امیرحسین

موضوع برنامه : روز جهانی زن

میهمان برنامه : خانوم میترا و خانوم مونا از انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون

لبعد از مرور چند خبر تاریخچه ای از روز زن رو برای شنونده ها گفتیم و دوستان ما از انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون در مورد مراسمی که به همین مناسبت در ادمونتون برگزار میشه توضیحاتی دادن . در نهایت هم در رابطه با خشونتهای خانگی علیه زنان صحبت کردیم .

موسیقی پخش شده :

1- سارا ناییئی – باید دل سپرد

2- سیاوش قمیشی – قصه گل و تگرگ

3- گروه چارتار – آشوبم

4- احسان خواجه امیری – عاشقانه ها

Headphones Podcast On-Air

2 دوست داشتمش