بیست و ششم ژانویه 2014، جامعه ایرانی و فعالیتهای داوطلبانه

برنامه زنده نوزدهم ژانویه 2014

اجرا : امیرحسین و نرگس

موضوع برنامه :مشارکت ایرانیان

میهمان برنامه : شهرام

در برنامه این هفته بعد از مرور چند تا خبر چند دقیقه ای راجع به عذر خواهی و فرهنگ عذر خواهی  صحبت کردیم و بعد از اون در قسمت موضوع اصلی برنامه با توجه به انتخابات هفته گذشته انجمن فرهنگی دانشجویان دانشگاه آلبرتا با مهمان برنامه در خصوص میزان همراهی جامعه ایرانی با فعالیتهای داوطلبانه و علل اون صحبت کردیم .

موسیقی پخش شده :

سیاوش قمیشی – پرواز

مازیار فلاحی – عکس یادگاری

علیرضا عصار – باید بودن

داریوش – تصویر یک رویا

مازیار فلاحی – رویای واقعی

0 دوست داشتمش