دوازدهم ژانویه 2014، آشنایی با برنامه های هنری و گروه های موسیقی محلی ادمونتون

برنامه زنده دوازهم ژانویه 2014 –

اجرا : الهام

موضوع برنامه :  آشنایی با برنامه های هنری و گروه های موسیقی محلی ادمونتون

میهمان برنامه : علیرضا

موزیکهای پخش شده :

1. Turn me on I’m a Radio by Joni Mitchell

2. New Spring by Wool On Wolves

3. Every Light Must Fade by F & M

4. Lonely Road to Nowhere by Big Sky Gliders

5. Kukushka by F & M

6. City Is Dying by Brothers Grim

0 دوست داشتمش