داستان جزیره، بخش سوم (پایانی)

در این برنامه، بخش آخر داستان جزیره را می شنویم.

داستان را تا آنجا دنبال کردیم که:
حیدری پرسید: برویم مهمانسرا؟
– مهمانسرا چی دارد؟
– ماهی آزاد. خیلی تازه است. باید از آن بخورید
نسترن دسته گل را چرخاند. رو کرد به بهزاد: تو چی می خوری؟
مرد کف دست ها را به هم مالید. نگاهی به دور و بر کرد : عجب هوایی! بعد از ماه ها انگار اشتهایم باز شده…

و حال ادامه ی داستان…..

اجرا : سپیده

عکس شاخص: هدا رستمی

موسیقی متن: Eternity and a day- Eleni Karaindrou
Weeping Meadow – Eleni Karaindrou
Wild is the wind – Nina Simone

529696_10150934478328688_79891773_n

 

 

13 دوست داشتمش