مقدمه ای بر نظریه ی انتقادی: بخش دوم، ادبیات و حقیقت

این برنامه از قاصدک، گفتگوی ضبط شده از جلسه انجمن اندیشه دانشگاه آلبرتا، با عنوان بخش دوم از مجموعه آشنایی با نظریه انتقادی است که این بار به ادبیات و حقیقت اختصاص دارد. برای شنیدن بخش اول می توانید از بخش برنامه های مرتبط استفاده کنید.

اجرا: کارا
ویرایش: محمد

2

2 دوست داشتمش