مصاحبه با زیبا شیرازی

زیبا شیرازی خواننده ایرانی مقیم لس‌انجلس 25 سال پیش از ایران مهاجرت کرده. سبک کارهای زیبا ترکیبی از موسیقی ایرانی و جاز آمریکایی و شعرهای فارسی‌ست. زیبا در این روزها در حال اجرای برنامه‌هایش در شهرهای مختلف کانادا است. خانم شیرازی دوم ماه جون در کتابخانه عمومی ادمونتون برنامه خواهد داشت.
گفت و شنود ما رو با زیبا اینجا بشنوبد:

مصاحبه: حکیمه و سحر س
میکس: سحر م

 

35 دوست داشتمش