بیتلز و آمریکا

در قسمتِ اول برنامه بیتلز از مجموعه موسیقی‌ راک مروری داشتیم بر آغازِ کارِ این گروه و موفقیتِ آنها در انگلستان. قسمتِ دوم برنامه بیتلز به ورود و موفیقتِ بیتلز در آمریکا اختصاص داره! برایِ آگاهیِ بیشتر از نقشِ بیتلز به عنوانِ یک پدیده اجتماعی در دهه ۶۰ و آشنائیِ بیشتر با ترانه‌هایِ به یاد ماندنیِ این گروه قسمتِ دوم این برنامه شنیدنی است، دنبال کنید!

نویسنده و مجری: الهام و پویان
میکس: علی ه

قطعات موسیقی استفاده شده در این برنامه:

I’ve just seen a face –

I me mine –

You like me too much –

I want to hold your hand –

Help –

 A hard day’s night –

I’m happy just to dance with you –

   Besame Mucho –

مراجع:

Egan, Sean, The Mammoth Book of the Beatles ,2009 –
Kozinn, Allan, The Beatles: From the Cavern to the Rooftop ,2010 –
Spitz, Bob, The Beatles: The Biography, 2006 –

13 دوست داشتمش