شیخ صنعان و دختر ترسا

این داستان، حکایت شیخی پارسا است که شیفته دختری ترسا میشود و دین و دل‌ به او می‌‌بازد. این داستان به صورت شعر در منطق الطیر عطار ذکر آمده و توسط شادروان دکتر زهرا خانلری به نثر بازنویسی شده است.

با صدای: مائده

ضبط و میکس: مسلم

آهنگ:  شوق، آلبوم در آینه آسمان (کیهان کلهر، علی‌ اکبر مرادی و پژمان حدادی)

66 دوست داشتمش