مهدی اخوان ثالث

برنامه زنده 24 نوامبر 2019

موضوع برنامه : زندگی نامه و گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث

اجرا: علی و مرتضی

در این برنامه، مروری کوتاه بر زندگی نامه ی شاعر معاصر محبوب کشورمون، مهدی اخوان ثالث داریم و تعدادی از اشعارش را با صدای خود او می شونیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.