هوشنگ ابتهاج (سایه)

برنامه زنده 3 نوامبر 2019

موضوع برنامه : زندگی نامه و گزیده اشعار هوشنگ ابتهاج (سایه)

اجرا: علی و مرتضی

در این برنامه، مروری کوتاه بر زندگی نامه ی شاعر معاصر صاحب سبک کشور، هوشنگ ابتهاج داریم و تعدادی از اشعار او را می خوانیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.