برنامه زنده 17 نوامبر 2019 – شرم ،تابو و سلامتی

این برنامه رو با حضور دوست خوبمون آقای دکتر حسین عباسی متخصص جراحی عمومی بودیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.