بیست و یکم ژانویه 2018،واقعیت مجازی

برنامه زنده 21 ژانویه 2018

موضوع برنامه : واقعیت مجازی

اجرا: معین و امیرحسین

کارگردان فنی : مرتضی

مهمان برنامه : امیر

موزیک های پخش شده :

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.